Energia Eraldaketarako Akordioa: Susperraldiaren aldeko itunak

Pandemiak gure osasun-sistemaren pitzadurak nabarmendu zituen bezala, Ukrainako gerrak eragindako egungo krisiak agerian uzten du Euskadiren ahultasuna eta erabateko mendekotasun energetikoa.  Hidrokarburoen, lehengaien eta energiaren prezioen krisia sistema ekonomiko globalizatu baten emaitza da, ia esklusiboki epe laburreko irabazien lorpenean eraikia.

Euskadiren mendekotasun energetikoa %90ekoa da, hau da, %10ean baino ez dugu geure burua hornitzeko ahalmena. Espainiako tasa ( %32) eta Europako batez bestekoa ( %43) baino askoz txikiagoa. Burujabetza energetikorantz jo behar dugu, hirugarrenekiko mendekotasunetik deskonektatzeko. Horretarako, ezinbestekoa da energia eraldaketarako akordio bat lortzea. Erantzukizunagatik. Gure baliabideen kontrola edukitzeagatik. Euskal herritar guztiei bizitza duina bermatzeko.

Egitura mailan, Euskadiko energia-egoera eraldatuko duen herri-akordio bat behar dugu. Eredu aldaketa bat, onbideratutako ekonomia ekologikoa bermatzeko gai izango dena, baita Euskadiren etorkizunari buruzko ziurtasunak ere.

Gainera, beti kanpora eta oso gutxitan barrura begira dagoen eredu ekonomiko honek ekarri digun zaurgarritasunaren aurrean, erantzun sendoak emateko garaia iritsi da, herritarrak, pertsona ahulenak eta Euskadin aberastasuna sortzen eta ekoizten jarraitzearen aldeko apustua egin duten pertsona guztiak babesteko. Horretarako, susperraldiaren aldeko itunak proposatzen ditugu.

Itun horiek honela banatzen dira: hasteko, errenta ituna proposatzen da krisi hau betikoek ordain ez dezaten. Langileek erosteko ahalmena gal ez dezaten. Bestalde, prezioen ituna, argiaren faktura euskal familien hileroko gehiegikeria izan ez dadin. Eta azkenik, gizarte ituna, Euskadin areagotzen ari den pobreziari aurre egiteko.

ENERGIA ERALDAKETARAKO ITUNA

SUBIRANOTASUN ENERGETIKOA ETA ARGIAREN PREZIOEN MERKATZEA

1. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio energia berriztagarriko enpresa publiko bat sortzeko, subiranotasun energetikoan aurrera egiteko eta hirugarren herrialdeen eta oligopolio energetikoaren mende egoteari uzteko, bai eta energia alde biko 35 €/ MWh inguruko kontratuekin merkaturatzeko ere, industriari, ETEei eta familiei elektrizitatearen kostuak murrizteko.

2. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio enpresa energetiko eta elektrikoen sozietateen gaineko zerga %10 igotzeko eta edo alternatiba gisa, aparteko errekargu bat elektrikoei mozkin horiek industrietan, ETEetan eta familietan banatzeko.

3. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio PREZIOEN ITUN bat negozia dezaten egoitza soziala Euskadin duten energia-enpresekin, batez besteko prezioak ezartzeko, alegia 50€ / MWh argindarraren kasuan eta gasaren kasuan, berriz, 30 € / MWh izan daitezen, eta erregaiak 2020ko batez besteko prezioetan.

4. Eusko Legebiltzarrak Estatuko Gobernuari eskatzen dio Europako Batzordean eztabaida bat susta dezala commodities direlakoen merkatuaren erregulazioari buruz, lehengaien prezioak finkatzeko inbertsio-funtsen bitartekaritza espekulatiboa debekatzeko, eta birdiseinatzeko, benetako ekoizleek eta erosleek soilik parte har dezaten prezioak finkatzen, espekulazioa saihestuz eta prezioak merkatuz.

5. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio kanon hidroelektrikoa inolako salbuespenik gabe aplika dezala Euskadiko emakida hidroelektrikoetan, eta administrazio publikoak presak eta presa txikiak berreskura ditzala emakidak iraungitzean, eta irabazi horiek trantsizio energetikora eta elektrizitatearen prezioak merkatzera bideratzea.

6. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio hausnarketa-prozesu bat has dezala, gure zerga-egitura eguneratzeko, fiskalitate berdea bereziki azpimarratuz.

7. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehenbailehen lehentasuna eman diezaiela hirietan energia-instalazio berriztagarriei, aldundiekin eta udalekin lankidetzan, hirilurzoruaz eta eraikin publiko, pribatu edo industrialdeen estalkiez baliatuz, autokontsumo kolektiboko kooperatibak sustatzeko, betiere proiektu horien sustapenean multinazionalen esku-hartzea ahalik eta txikiena izan dadila, deszentralizazio energetikoan aurrera egiteko.

8. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, Energia Berriztagarrien Lurraldeko Sektore Plana onartu ezean, naturagune babestuetan eta nekazaritzarako balio handiko eremuetan eguzki- eta haize-instalazio energetikoak baztertzeko eremuak premiaz ezartzeko, udalerriekin eta lursailen titularrekin akordioak eta konpentsazioak sustatuz instalazio horiek premiaz kokatzeko, baina gizarte- edo ingurumen-gatazkarik
sortu gabe.

9. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio nekazaritza- eta abeltzaintzasektorea eta arrantza deskarbonizatzeko plan bat egin dezala, erregaien eskasia eta prezioen igoera ikusita, eta aurrera egin dezala arrantza-ontzidiaren eta nekazaritzako makinen elektrifikazioan edo hidrogeno bidezko propultsioan, eta salgaien garraioa errepidetik trenbidera lekualdatu dezala, eta industrialde edo logistika-gune garrantzitsuetara azken miliako trenak eraikitzea susta ditzala.

LEHEN SEKTOREA ETA HAREN DESKABONIZAZIORAKO ETA ERRESILIENTZIARAKO ESTRATEGIA

10. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehenbailehen ezar dezala Elikagai Katearen Legea Euskadin, lehen sektoreko, logistikako eta banaketako elikagaioperadore guztiei bidezko prezioak bermatzeko azken kontsumitzailearengana iritsi arte, eta ikuskapen-talde egokia abian jar dezala elikagaien kontratuak kontrolatzeko eta bidezko prezio horiek betetzen direla ziurtatzeko.

11. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ustiapen-kostuen azpitik dauden garraio-zerbitzu guztien kontratazioa debekatzea berma dezala, kostuaren zenbatekoaren erreferentzia izanik, eta modu ofizialean, Garraio Ministerioak argitaratzen duen Kostuen Behatokia, eta garraio-kontratuan bitartekaritza kontratista bakar bati mugatzea.

12. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehen sektorea deskarbonizatzeko eta energia-, elikagai- eta hornidura-subiranotasunean aurrera egiteko, energiaren, erregaien eta inportatutako lehengaien mendekotasuna murrizteko, bereziki pentsuen eta ongarri sintetikoen kasuan.

13. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio nekazaritza-elikagaien eredu berri bat sustatzeko Euskadin, nekazaritzaren ekologian, nekazaritza birsortzailean eta abeltzaintza jasangarrian oinarrituta, ekoizpen errentagarri, osasuntsu eta ekologiko batez.

14. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskadin “baserritik mahairaino” Europako estrategia susta dezala, eta merkaturatze- eta logistika-azpiegiturak sor ditzal hurbiltasun-zirkuituak eta zuzeneko erosketa ahalbidetzeko eta eskaria sustatzeko nekazaritzako, abeltzaintzako eta abeltzaintzako produktu osasuntsuen eta tokikoe erosketa publikoaren bidez.

15. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aurrera egin dezala ekonomia zirkularraren lehen sektorean, hondakinen autokudeaketarekin, konpostatzeare sustapenarekin eta uraren erabileraren eraginkorrarekin.

DESKARBONIZAZIOA: ETXEBIZITZA ETA MUGIKORTASUNA

16. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gas-galdaren mendekotasuna duten etxebizitza-sustapen berriak debekatzeko, eta horren ordez, batez ere %100 elektrifikatutako etxebizitza berrien sustapenak baimentzeko, berokuntza eta ur bero sanitarioa barne, eraginkortasun energetiko maximoko estandarrekin eraikiak (passivhaus edo estandar handiagokoak) eta energia-eskariari erantzungo dioten autokontsumorako
energia berriztagarrien instalazioak dituztenak edo, bestela, soberakinak edo plusa ere sal ditzaketenak, azken batean zero kontsumoko etxebizitzak eraiki daitezela lortzeko.

17. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskadiko etxebizitzaparkea birgaitu dezala, gas-galdaren ordez bero-ponpak jarriz eta etxebizitzak %100 elektrifikatuz, eta gehieneko energia-eraginkortasuneko estandarrak birgaitu ditzala (hala nola passivhaus edo estandar handiagokoak), energia-eskariari erantzungo dion autokontsumorako energia berriztagarrien instalazioak dituztenak edo soberakinak sal ditzaketenak, azken batean izero kontsumoko edo plus etxebizitzak lortzeko.

18. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehentasuna eman diezaietela 30 urtetik gorako eraikinak birgaitzeko inbertsioei, funts gehiago bidera daitezela errenta baxuko egoiliarreentzat, eta birgaitze integrala susta dadila (energia, irisgarritasuna, erabilera), batez ere euskal administrazioen alokairu sozialeko programetarako inskribatzen eta lagatzen diren etxebizitza hutsen kasuan. Birgaitzeko funtsek %60ko gutxieneko kupoa ezarriko dute enpresa txiki eta ertainentzat, eta autonomoentzat ere bai.

19. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio mugikortasun-industria bat gara dezala, jendetza garraiatzeko, bai elektrikoari bai hidrogenoari lehentasuna emango diona eta ibilgailu pribatu elektrikoen industria-politika serbitizaziora edo salbuespen kasuetara bideratuko duena (carsharing), mugikortasun-alternatibarik ez dagoelako, batez ere ibilgailu pribatuaren industriak talka egingo duen lehengaien urritasunagatik.

20. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio akordio handi bat egin dezala bizikletaren erabilera garraiobide gisa sustatzeko, bidegorrien sarea nabarmen hobetuz eta saltoki eta banatzaileen artean bizikletak modu orekatuan erostea sustatzeko laguntzaprogramak garatuz.

21. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bertan behera utz ditzala ibilgailu pribatuaren erabilera areagotzen duten bide-azpiegituren proiektuak.

SUSPERRALDIRAKO ITUNAK

EKONOMIA ETA LANA

22. Eusko Legebiltzarrak ERRENTEN ITUN bat ezartzeko eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari elkarrizketa sozialeko mahaiaren esparruan, alderdiek soldatak eguneratzeko konpromisoa har dezaten bultzatuz, bai sektore publikokoak, bai sektore pribatuko hitzarmenetakoak, langileen eroste-ahalmenari eusteko.

23. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, elkarrizketa sozialeko mahaiaren esparruan, enplegua mantentzeko beharrezko mekanismoak bilatzeko, enpleguerregulazio espedienteak mugatuz.

24. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio enpleguari eusteko baldintzaklausulak ezar ditzala sailek enpresei eskaintzen dieten laguntza orotan.

25. Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio ez dezala aurrekontua doitzeko bidean sartu.

26. Eusko Legebiltzarrak Lehiaren Euskal Agintaritzari eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari eskatzen die, eragindako enpresen lurralde-eremuaren arabera, energia-enpresen enpresa-marjinak azter ditzatela, elektrizitatea sortzen duten enpresak eta banatzaileak barne, erregaien nazioarteko prezioen igoerak “zerutik eroritako onurak” eragin ote dituen aztertzeko eta kolusio jardunbiderik gertatu ote den argitzeko.

27. Eusko Legebiltzarrak konpromisoa hartzen du inplikatutako eragile guztiekin sektoremahai bat eratzeko, gure lurraldean eta gure produkzio-sarean eragin handiena izan duten kate logistikoetako “botila-lepoak” aztertzeko, kate logistiko horien luzera murrizteko eta, ahal den neurrian, etorkizuneko hornidura-disrupzioak saihesteko.

28. Eusko Legebiltzarrak enpresa-erakundeei, Espainiako Gobernuari eta Europako Batzordeari eskatzen die estatu eta Europa mailan antzeko mahaiak eratzea susta dezatela, kate logistikoen hauskortasuna aztertzeko eta pandemian izandako disrupzioen antzekoak saihestuko dituzten konponbideak proposatzeko.

29. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Aldundiei eskatzen die bere gain har ditzatela energia berriztagarriak sortzeko inbertsioen planifikazioa eta betearazpena, politika publikoko tresnen, erakundeen edo enpresa publikoen bidez edo berriak eratuz, eta azter dezatela aurrekontuan jasotako baliabideak desbideratzea hidrokarburoen erabilera areagotzen duten azpiegiturak eraikitzeko, hala nola Bizkaian, VIAP Lamiako
urpeko biaduktua edo Bilboaldeko Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen garapen berriak.

30. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Finantzen Euskal Institutua banku publiko bihur dezala, EAEren garapen ekonomikoa ahalbidetuko duena interes sozialean oinarrituta, eta Next Generation EU tresnaren funtsak bideratzeko gaitasuna eta euskal administrazio publikoaren inbertsio produktiborako gaitasuna indartuko dituena, besteak beste, plangintza eta bultzada publikoa behar duten enpresetan partaidetzak
eskuratzeko, 2030eko Agendaren esparrura egokitu ahal izateko; deskapalizazioengatik arriskuan dauden enpresentzat dauden arrisku-funtsak indartzea; laguntza teknikoa enpresa txiki eta ertainentzako eta kooperatibentzako kreditu-programak, laguntza teknikoarekin, eta horiekin lotutako balizko baldintzak; eta familiei laguntzeko programak.

31. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ETEentzako zuzeneko laguntzen funts bat bultzatzea, bai eta inbertsio estrategikoen plan bat ere, aurrekontuan erabilgarri dagoen geldikina (1.800 milioi) erabiliz.

32. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio plan bat sor dezala, krisian dauden edo etorkizun hurbilean krisian sar litezkeen enpresen jarraipena bermatuko duten funtsez hornitua, gizarte- eta ekonomia-arloko edo ingurumen-arloko arrazoiak direla medio, haien ekoizpena merkatu-nitxo berrietara bideratzeko, betiere honako hauek kontuan hartuta: enpresaren sustraitzea, enplegua mantentzea eta sortzea, langileek
erabakiak hartzerakoan duten parte hartzea, eta administrazio publikoak enpresan duen parte hartzea.

GIZARTE ITUNA

33. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio handitu dezala alokairu sozialeko etxebizitza publikoen parkea, errefuxiatuen eta aldi baterako eta nazioarteko babesaren onuradunen bizitegi-premiei aurre egiteko, baita bizitegi-bazterketa egoera larrian edo egoera horretan egoteko arriskuan dauden taldeentzat, indarkeria matxistaren biktimentzat eta etxebizitza-premia berezia duten bizikidetza-unitateentzat ere.

34. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio indartu dezala 6/2022 Errege Dekretuak onartutako bonu sozial elektrikoaren edo bonu energetikoaren hedapena, eta ziurtatu dezala DSBE eta GLL jasotzen duten pertsonei eta bizikidetza-unitateei emango zaiela, horien izapidetzea erraztuko duela, eta kanpaina instituzionalak bultzatuko dituela herritarrek horiek eskatzeko mekanismoak argi eta garbi ezagutu ditzaten.

35. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio hilean 250 euroko osagarria sor dezala 1.000 eurotik beherako pentsioentzat.

36. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskadin Oinarrizko Errenta Unibertsala ezartzeko aukeren inguruko eztabaida sozial eta politikoak izapidetzeko onar ditzala, Errenta Unibertsala garatzeko  plan pilotu bat onartuz eta Planaren diseinuaren eta antolaketaren arloko politikak koordinatzeko eta planaren betearazpenaren jarraipena egiteko zeregina izango duen Bulego bat irekiz.

37. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio sendotu ditzala telefono bidezko gailuak jartzeko laguntzak eta programak, konektibitatea hobetzeko eta telefono-bateriak kargatzeko estazioak edo gizarte-bazterkeria egoeran dauden biztanleen komunikazioa eta konektibitatea ziurtatuko duten beste gailu batzuk, bai eta migratuak eta/edo errefuxiatuak beren senideekin eta laguntza-sareekin harremanetan jartzeko  laguntzak eta programak ere, eta azkar eskura ditzatela informazioa eta komunikazio-kanalak, baita mugikorren titulartasunaren mendeko Administrazioarekiko harremana ere.

38. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio berehalako erreformak egin ditzala diru-sarrerak bermatzeko egungo euskal sistemaren estaldura eta irismena handitzeko, honako neurri hauek hartuz:
a. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko gutxieneko adina 23 urtetik 18 urtera jaistea eta erroldatze-baldintza murriztea.
b. DSBEaren oinarrizko zenbatekoa handitzea hurrengo 9 hilabeteetan (urte amaierara arte), osagarriak barne.
c. Guraso bakarreko unitateen subsidioa %25 handitzea (amen kasuan)
d. Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren zenbatekoa handitzea.
e. Indarrean dagoen araudiaren urgentziazko aldaketa, BGD eta DSBE jasotzen duten familiei bonu sozial elektrikoa berehala eskura dezaten, ez badira dagoeneko jasotzen ari.

39. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, haurrak eta nerabeak babesteko sisteman eskumena duten gainerako administrazio publikoekin koordinatuta, sistema hori baliabide ekonomikoekin eta langile nahikoekin indartu dezala, datozen hilabeteetan langile horiek izango duten estres handiaren aurrean, eta behar besteko laguntza eman dezala:
a. Familia-harrera indartzea eta indartzea, batez ere haur txikienena.
b. Egoitza-harrerako plaza nahikoak bermatzea eta laguntza psikosozialeko talde espezializatuak indartzea (hezitzaileak, psikologoak, gizarte langileak)
c. Haur eta nerabeen jarraipen egokia egitea, senideekin harremanetan egon daitezen.
d. Babes-zentroetan itzulpen-zerbitzuak indartzea, haurrek komunikatzeko aukera izan dezaten
e. Gizarte-zerbitzuen eta ikastetxeen eta osasun-zentroen arteko koordinazioa indartzea, ebaluazio psikosoziala ziurtatzeko, familien eta haur eta nerabe horien premiak baloratuz, eta laguntza zein arreta integraleko programa indibidualizatuak abian jarriz.

HARRERA-SISTEMA

40. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Next Generation EU tresnako funtsak bidera ditzala Euskadin dauden eta/edo iragaitzaz dauden herritar guztiak hartzeko eta integratzeko euskal sistema bat sortzera eta garatzera. Sistema horren ardatz nagusia pertsonen oinarrizko eskubideak babestea eta sustatzea izanik.

41. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio haur eta nerabeen harrerako/ lehen arretako profesionalei zuzendutako prestakuntza eta informazioa indartu dezala, desgaitasun baten presentzia identifikatzeko eta haur horien premia oinarrizkoenei erantzun ahal izateko.

42. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Ukrainaren inbasioaren ondorioz lekualdatutako pertsonak hartzeko Kontingentzia Planean neurri eta baliabide espezifikoak sartzeko, honako hauetarako:
a. Desgaitasuna, gaixotasun larriak, nahasmendu psikikoak edo indarkeria psikologiko, fisiko edo sexualaren ondorioz bizirik atera diren haurrei arreta espezializatua ematea, gizakien salerosketaren biktimak eta LGTBIQ+ kolektibokoak direnen kasuan.
b. Haurrentzako gune seguruak garatzea eta finantzatzea.
c. Haurrak babesteko politikak garatzea.
d. Haurrek arreta-zerbitzuen funtzionamendu txarra salatu eta/edo erreklamatu ahal izateko mekanismoak indartzea.
e. Salerosketaren eta sexu-indarkeriaren biktimentzako detekzio eta arreta espezializatua.
f. LGTBI direnei arreta espezializatua ematea.

ZAINKETEN EKONOMIA

43. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio hazkuntza unibertsalerako laguntza ezar dezala, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) gaineko zerga-kenkari itzulgarrien bidez. Kenkari hori hilean 100 eurokoa izango da 18 urtetik beherako seme edo alaba bakoitzeko, eta Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sisteman bateragarria izango da diru-sarrera gutxien dituzten familientzako laguntza fokalizatuen
hobekuntzarekin.

44. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Next Generation EU tresnaren funtsak bidera ditzala eta Euskadin Erantzukide Planaren jarduera-ildoak indartu ditzala, zaintzaren ekonomiari lotutako zerbitzu publikoak sortzen laguntzeko, eta neurri espezifikoak zabal ditzala etxeko langileen eta zaintzaren sektorearen eta sektore profesional feminizatuen lan-baldintzak duintzeko.

45. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehen mailako arreta indartzeko, osasun-sistemaren lehen talka lerro gisa gerraren ondorioak direla eta.

46. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio pediatren eta familia-medikuen arreta indartzeko, arreta berezia jarri ahal izan dezaten gerraren eraginetik, joan-etorrietatik edo lehendik zeuden arazoak larriagotzetik eratorritako osasun fisiko eta psikologikoko balizko sintometan eta arazoetan.

47. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ziurta dezala, Osasun Publikoa babesteko neurri gisa, prebentzioa eta, bereziki, Ukrainatik datozen pertsonen txertaketatxartela osatzea, Osasun Ministerioko Osasun Publikoko Zuzendaritzaren, autonomiaerkidegoetako agintaritza eskudunen eta sozietate zientifikoen gomendioak inplementatuz.

48. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio osasun mentaleko eta, bereziki, haur eta gazteen arloko profesionalen kopurua handitzeko, Osasun Sistema Nazionalean psikologoen kopurua handitzeko; eta horretarako, deitzen diren plazen kopurua handitzea aurreikusi beharko da.

 PODEMOS Ahal Dugu

Recibe nuestros newsletters

Invalid Input
Invalid Input