Skip to main content

Discurso de Miren Gorrotxategi en el pleno de política general

Egun on, mahaiburu anderea, legebiltzarkideak, parlamentuko langileak:
 
Herri itunak: Asko entzuten den kontzeptua, aspaldi honetan Guk, ondo ikusten dugu , herri itunak lortzea, ona dela uste dugu.

Hala ere, uste dut azkenaldian termino hori gehiegitan erabiltzen ari dela eta esanahia galtzen ari dela. Kontzeptu bat gehiegitan erabiltzeak edukia galtzea ekartzen du profil politiko jakin bat erakusteko eslogan moduko bat bihurtuz: gobernagarritasuna, erantzukizun instituzionala…, baina erabat hutsik egon daiteke. Horregatik, gaur pixka bat harago joan nahi dut, eta ez dut soilik positiboaren aitortzan geratu nahi, hau da, politika garrantzitsuek beriekin dakartzaten adostasun handien aitortzan.
 
Lo más importante de cualquier pacto de país es el contenido. Se está hablando más de la forma, del procedimiento, que del núcleo de esas políticas. Nosotras, como digo, también queremos pactos de país, claro que sí, pero creo que ha llegado el momento de anteponer el contenido de esos pactos al propio formato. Porque hablar del contenido es hablar del modelo de país que queremos.
 
Los pactos de país abordan materias que van a llegar en forma de ley a este parlamento, y que van a condicionar el futuro de generaciones, van a marcar el rumbo de Euskadi, y van a configurar un modelo político, económico y social. Por lo tanto, por mucho pacto de país que se precie, si el acuerdo no sirve para dignificar las condiciones de vida de la gente, si el pacto no sirve para garantizar los derechos de la ciudadanía, si esos pactos de país no son la garantía de una Euskadi más igualitaria, más justa, más cohesionada; entonces estaremos hablando de una estrategia simplemente electoralista, de propaganda política, de humo, algo que nada tiene que ver con los intereses de la mayoría social vasca.

¿Y cuál es la clave para que esos pactos de país favorezcan unas condiciones de vida digna para toda la ciudadanía? La defensa, la mejora y el ensanchamiento de lo público.
 
LO PÚBLICO
 
Euskadin, beste edonon bezala, zerbitzu publikoak beharrezko baldintza dira ongizatearen estatua posible izan dadin, eta, esan beharra dago, une honetan, elkarren segidako krisien ondoren (ekonomikoa 2008an, sanitarioa 2020an, energetikoa orain) ongizatearen estatua mehatxu larrian dagoela.
 
Krisietatik irtetzeko bi modu kontrajarriak daude:

- Irtenbide postdemokratikoa: erakundeenganako mesfidantza etadesafekzio politikoan oinarritua, honako hau defendatzen duena: funtzio publiko bezala ulertzen duguna, esku pribatuetan uztea eta publiko/pribatuaren elkarlanerako aitzakiarekin, zerbitzu publikoak kanporatzea, esternalizatzea

- Guk defendatzen duguna: aberastasunaren birbanatze justua lortzea ekintza politiko justuaren esku dagoela sinistuz, esku hartze publiko erabakiorra abian jartzea. Honetan datza demokrazia: guztiengan ondorioak dituzten gauzei buruzko erabakiak, guztien artean erabakitzea. Argi indarraren, erosketen, gasolinaren prezioa, etxebizita duina izatea, osasuna, hezkuntza zerbitzua… horiek dira guztiengain eragina duten gauzak eta, horregatik, gauza guzti horiek kontrol publiko eta demokratiokoaren menpe egon behar dute
 
El nivel de bienestar en Euskadi está cayendo con la inflación y la subida del coste de la vida. Este gobierno tiene que entender que el bienestar social no es más que el resultado del despliegue de los servicios públicos. Porque los servicios públicos son los que evitan que Euskadi sea un país que se desarrolle a dos velocidades. Un país dividido, un país segregado en función de los ingresos, de las redes familiares, del capital social, del origen. Lo público es aquello que nos proporciona condiciones de igualdad al margen de la familia de la que provengas, al margen de que hayas nacido aquí o en Senegal, al margen de que trabajes en una oficina, en un torno, o en la caja de un supermercado, al margen de la margen del Nervión en la que vivas. Lo público es aquello que dispensa el mismo trato a la trabajadora del hogar que al ejecutivo.

Publikoa da, azken batean, ongizatearen estatua babesteko, aukeraren berdintasuna bermatzeko eta jendearen eskubideak benetan baliatzeko giltzarria. Horregatik, gure ekintza parlamentario guztia arlo publikoa defendatzera, hobetzera eta zabaltzera bideratuta egongo da.

Adibidez, hezkuntzan

 
EDUCACIÓN

Herri ituna merezi duen gaia da. Horregatik

Gu hezkuntzaren itunean sartu ginen, gai horrek eragile guztien ikuspegi zabala eta etorkizunerako konpromiso sendoa eskatzen duelako. Hala ulertu genuen akordioa sinatu genuenean; gure ustez, hezkuntza publikoa indartzeko eta gure sistemak pairatzen duen bereizketa-arazoari aurre egiteko bide bat izan zitekeen. Itunean, hau lehenestea lortu genuela uste dut

BAINA

Itunak lortzeko edukiari begiratu behar bazaio, ituna behin lortuta gero ezinbestekoa dena zera da: bere horretan betetzea
Honen inguruan hau nahiko nuke esan: gobernuaren eskutik etorri diren dekrretu zirriborro eta Aginduak itunean jasotakoarekin bat ez datorrela eta esan leikela, horien helburua sektore pribatua sustatzea dela eta, honekin batera datorrena,  sare publikoa ahultzea, egungo hezkuntza-sistema segregatzailea iraunaraziz.

Denominar “Servicio Público” a un sistema educativo donde la mitad de los centros son de titularidad privada, perdonen la analogía, pero es como llamar energía verde a la energía nuclear.
 
Eta zer esango dugu segregazioari buruz? Prozesu osoan zehar, protagonismo handiena izan dutenen artean, jorratu beharreko gaietako bat bada ere, oraindik ez dakigu eskola pribatu batek finantzaketa publikoa jasotzeko irizpideak zeintzuk diren eta, inolako irizpiderik ezagutu ez arren, ituntze-aginduek dagoeneko finkatu dute hurrengo sei urteetarako finantzaketa.
kontzertuak berritzen dituen aginduari begiratzen badiogu; horren helburua orainn arteko kontzertazio-maila berari eustea dela esan daiteke, jaiotza-tasaren jaitsiera saihestuz, eta itunpeko sarea modu artifizialean mantentzeko helburuarekin. Eta guk zera uste dugu:  baliabide publikoen berrantolaketa horrek kalte egiten diola eskola publikoari. Gaineskaintza sortzen bada, aditu guztiek berresten duten bezala, segregazioa areagotuko da.

Nosotras creemos que la libertad de elección no puede justificar en ningún modo que los niños y niñas vascas no tengan las mismas oportunidades. Porque la libertad de elección no puede, en ningún modo, justificar la segregación por origen o por la situación socioeconómica de tu familia. Porque la libertad de elección no puede ser un privilegio de cuna.

Nosotras siempre garantizaremos e impulsaremos la escuela pública, para que, tal como recoge de manera expresa l pacto por la educación que firmamos, esta sea realmente el eje vertebrador de nuestro sistema educativo. De esto dependerá uestra posición en torno a la ley de educación.
 
SALUD + DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
 
Y cuando hablamos de los dos grandes bloques de servicio público cuya competencia pertenece a este gobierno, no podemos evitar hablar de Sanidad y la Ley de Salud Pública que, previsiblemente, se aprobará durante este curso. Por cierto, me pregunto si en sanidad también pretenden algunos “superar la dicotomía público-privada”, como en educación.
 
En materia de salud tenemos precedentes muy preocupantes: las declaraciones de la consejera cuando hablaba de “cambio cultural”, el desmantelamiento de la atención primaria, los 4.000 sanitarios de los que prescindió el Gobierno Vasco, recortes en los PAC, listas de espera interminables, los desplazamientos y cierres de ambulatorios de los que avisó la consejera, la ausencia de voluntad para una ley específica de salud mental, que nosotros mismos presentamos.
 
A nosotras nos gustaría saber si ese es el modelo sanitario “adaptado al siglo XXI” del que hablan, si en estos elementos radica el “cambio cultural” en la salud de los vascos y vascas. Porque siendo así, es imposible que estemos ante uno de esos “pactos de país”, ya que entendemos que un pacto de país no puede ir en contra de lo público, de los intereses de toda la ciudadanía, de la protección y el fomento de la justicia y la cohesión social. Porque eso es lo que significa para nosotras construir y reforzar el país.
 
Ezinezkoa da egotea osasun arloko “herr-itun” bat, Osakidetza pribatizatzeko helburua duena, zerbitzuak kanporatu edo aseguru pribatuak sustatzen duena. Etorriko den legeak zerbitzu publikoa indartu behar du, bereziki Lehen Mailako Arreta, langileen lan-baldintzak duindu behar ditu. Izan ere, nor egon zen lehen lerroan, lanaldi nekagarriekin, txandak bikoiztuz, bere osasuna arriskuan jarriz, pandemia osoan zehar?

Beste behin ere, zerbitzu publikoak dira jendearen ongizatearen bermea. Ziurgabetasun, beldur eta krisi garaietan hor jarraitzen dutenak dira. Begi bistakoa da euskaldunen osasuna eta bizitza babesteko funtsezkoa dela, beste behin ere, publikoa dena babestea, guztioi berdin dagokigula.
 
Y por eso necesitamos también una Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. El propio lehendakari reconocía el otro día en el Congreso de Derechos Sexuales y Reproductivos que esta cuestión debe enmarcarse en un Pacto de País por la Igualdad. EN UN PACTO DE PAÍS. Bien. Estamos de acuerdo. Estamos TAN DE ACUERDO que nosotras mismas registramos una Proposición de Ley al respecto. Una iniciativa que, por cierto, recibió el criterio negativo de este gobierno. Una vez más, por un lado, las palabras; y, por otro lado, los hechos, prácticamente, sr, lehendakari, en sentido contrario.
 
Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hablamos de problemas concretos, de retrasos en programas como el cribado de cáncer de cérvix, el de detección y diagnóstico de la endometriosis, la ausencia de protocolos para la atención de la menopausia o la “violencia obstétrica”. Es necesario un marco normativo de salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Y si no es con nuestra Proposición de Ley, evidentemente lo llevaremos a la Ley de Salud. Además, este gobierno YA tiene la obligación de blindar el acceso al aborto en los centros públicos, acudir a las clínicas privadas debe ser la excepción. Y es que, en Euskadi, el 95% de los abortos son derivados a clínicas privadas. Y repito, es desde lo público desde donde se garantizan los derechos.
 
ENERGÍA
 
Ahora me gustaría hablar sobre el tema que ocupa portadas día sí día también, en estos momentos estamos atravesando una crisis energética tremenda. Y está generando una inflación sin precedentes. Los precios de la electricidad, combustibles y energía siguen por las nubes y no basta con exigir medidas de ahorro. Es hora de hacer cambios estructurales: de intervenir el mercado energético y abaratar las facturas. Por mucho que les cueste asimilarlo a quienes siguen el dogma fallido del libre mercado, lo que está en juego es que miles de familias puedan llegar a fin de mes.
 
En Euskadi también podemos hacer mucho más de lo que se lleva haciendo durante 40 años, 40 años de colaboración público-privada entre el Gobierno vasco y el oligopolio energético. Una colaboración que ha sido un éxito para el oligopolio y el engranaje de las puertas giratorias, pero un fracaso para el resto de la ciudadanía.
 
Y es que en este tema también oímos hablar de un “pacto de país”. Bien. Nosotras creemos que ese pacto debe tener dos puntales. 1. La justicia social (la transición energética no puede basarse en el incremento de la factura a costa de los beneficios del oligopolio), y 2. la lucha contra la emergencia climática.
 
Por eso propusimos en esta misma cámara la creación de una empresa pública de energía que fue rechazada. Evidentemente, vamos a volver a traerla a debate, porque esta era una solución que perseguía ambos objetivos: Justicia social y lucha contra la emergencia climática. Un “pacto de país” que pretenda blindar el modelo oligopolístico de las energéticas reforzando su poder, vía subvenciones; y que por otro lado siga apostando por el gas, es una temeridad que genera pobreza, y dependencia.
 
Este gobierno tiene que empezar a entender que la energía es un bien de primera necesidad. Que la gente no puede vivir sin luz, ni electricidad, ni agua caliente, por lo tanto, son las administraciones públicas las que tienen que garantizar la provisión de estos bienes. Y para ello hay que 1. intervenir el mercado energético (cuestión que parece que ahora apoya hasta Ursula Von der Leyen), y 2. crear de una vez una empresa pública de energía (sí, como esa noruega que hasta ustedes mismos elogian). Si no es de este modo, si dejan ustedes la transición energética en manos de Iberdrola, Petronor y Nortegas, vamos a seguir pagando facturas hasta que estas mismas empresas agoten los recursos y el planeta sea inhabitable. Y ya les digo, que puede que tampoco sea mucho tiempo.
 
PRECIO de los ALIMENTOS
 
Eta prezio garestiez ari garenez, ekimen on bat aipatu nahi dut hemen, hainbat interesengatik polemika bihurtua. izan ere, azken urtean erosketa-saskia % 15 garestitu da, familia bakoitzeko 830 € urtean. Horren aurrean, elikagaien prezioa mugatzeko proposamena egin zaie BANATZAILE HANDIEI. Banatzaile handiei, bai, baina EZ lehen sektoreari.

Geuk galdetu genion lehendakariari Euskadin Elikagai Katearen Legea betetzeari buruz, eta Kongresuko gure taldeak lortu zituen aldaketak, lehen sektoreari eta elikatze-kateko maila guztiei bidezko prezio bat ordaintzeko,  gutxienez, ekoizpen-kostuak ordainduko zituena. Baina, Euskadin:
 
¿Se les está pagando al sector primario precios justos? No. ¿Y quién tiene que garantizar y vigilar en Euskadi que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y esos precios justos al sector primario? El Gobierno Vasco. ¿Y lo está haciendo? No. Ni siquiera tienen aún creado un servicio de inspección para ello. Va con 9 años de retraso.
 
Por lo tanto, debo decir que tiene narices que el Gobierno Vasco pretenda meter miedo a nuestros ganaderos y baserritarras y quiera poner al consumidor contra el productor cuando, es un hecho fehaciente y demostrado que la diferencia entre los precios de origen y de destino se deben sobre todo a la especulación. ¿Y quién puede especular con los alimentos? Evidentemente quien tiene más poder en la cadena alimentaria: las grandes distribuidoras y superficies comerciales.
 
Por eso creo que es un imperativo empezar desde ya a negociar con las grandes distribuidoras de la alimentación precios asequibles para el consumidor. Como con la factura de la luz, está en juego que miles de familias lleguen a final de mes. Pedimos al gobierno vasco sensatez, y que no se alinee con las tesis del señor Garamendi, que ve “planificación soviética” cuando nosotras señalamos que la gente tiene derecho a comer.
 
ECONOMÍA
 
Estos precios evidentemente responden a la situación de inflación disparada que atravesamos actualmente, una situación que sorprende, sobre todo, porque desde la entrada en la zona euro las tasas de inflación han sido bajas. Esa ausencia se debe a que desde principios de los años 80 nos adentramos en un régimen macroeconómico cuya prioridad era principalmente mantener la estabilidad de los precios. La era de baja inflación se fundó en un petróleo barato y en las estrategias de globalización que llevaron la producción industrial a los países con mano de obra sobreexplotada del sudeste asiático.
 
Un sistema de precios baratos engañoso, puesto que al mismo tiempo que se abarataban los precios de los bienes de consumo como aparatos electrónicos o el ocio, otros bienes y servicios fundamentales se iban encareciendo paulatinamente para una clase trabajadora cuyos salarios iban menguando. Hoy un ordenador personal es accesible para casi todo el mundo, como lo puede llegar a ser salir a cenar en un restaurante exótico, sin embargo, pagar la factura de agua, luz y gas es infinitamente más costoso. Es decir, cada vez dedicamos una fracción mayor de nuestros salarios a pagar los consumos básicos del hogar. ¿Y qué ha pasado con el hogar? ¿Qué ha pasado con el acceso a la vivienda? El coste se ha disparado, y son ya más del 60% de los hogares que viven de alquiler, los que se dejan más de un 30% de los ingresos para pagarlo.
 
Pues bien, esta paradoja se ha hecho posible mediante la desregulación del sector público, la privatización de ámbitos fundamentales para la vida, que antes quedaban fuera de los caóticos e ineficientes designios del mercado y que, hoy, este domina ajeno a cualquier control democrático.
 
Simultáneamente, el encarecimiento de los hidrocarburos ha dejado en evidencia la enorme irresponsabilidad de no haber transitado hacia otro modelo de producción, distribución y consumo, justo y sostenible, pese a estar avisados de las devastadoras consecuencias de este modelo desde los años 70 del siglo pasado.
 
AUTOGOBIERNO
 
Nire esku-hartzea amaitzeko, adierazi nahi dut zer den nagusiki herri-itun bat. Autogobernua. Hori da gure politikak ezartzeko erabili beharreko esparrua. Guk maiatzean lehendakariari galdetu genion ea autogobernuari buruzko lantaldea irekitzearen aldekoa zen. Denok dakigu, gobernuko alderdiak ados baleude, ponentzia honen irekierak ganbera honen % 90aren babesa izango lukeenik, eta zifra hori ezin liteke inolaz ere gutxietsi “herri-itun bat” lortzeko.
 
Lo preguntamos porque evidentemente tenemos una infinidad de asuntos que resolver para los cuales el estatuto puede ser una buena herramienta. Para nosotras, el autogobierno es la posibilidad de blindar los servicios públicos y los derechos básicos de toda la ciudadanía vasca. Porque:
 
¿De qué autogobierno estamos hablando cuando las necesidades más básicas de la ciudadanía vasca están en riesgo?
 
¿De qué autogobierno estamos hablando cuando la energía, la luz, el agua caliente, de los vascos y vascas depende de la avaricia de un oligopolio energético que se enriquece a costa del empobrecimiento generalizado?
 
¿De qué autogobierno estamos hablando cuando unas pocas distribuidoras de alimentación y grandes superficies controlan casi todos los alimentos que consumimos y la subsistencia de nuestro sector primario no está asegurado?
 
¿De qué autogobierno estamos hablando cuando la penetración de las compañías privadas en nuestro sistema sanitario es tan alarmante, y se desmantela la atención primaria?
 
¿De qué autogobierno estamos hablando si dejamos que la vivienda sea pasto del mercado especulativo de los fondos buitre?
 
¿De qué autogobierno hablamos si no somos capaces de impedir la segregación escolar a través de un sistema educativo verdaderamente público?
 
En definitiva, para eso propusimos abrir la ponencia de autogobierno, para blindar unas condiciones de vida digna para toda la ciudadanía. Frente a los pactos de país abstractos, genéricos, que tienen más de eslogan que de acción política, pactos por la gente que garanticen los servicios públicos. Porque el ideal democrático no es una conquista irreversible, sino que es un derecho político que se preserva a través de la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Eskerrik asko

 PODEMOS Ahal Dugu

Recibe nuestros newsletters

Invalid Input
Invalid Input